Propozycje dotyczące wewnątrzszkolnych uregulowań prawnych- materiały do konsultacji

Opinie (własne propozycje zmian należy przypisać do konkretnych: §, ust. pkt itp.) w sprawie załączonych propozycji zmian proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zsb.jaslo.pl

   Projekt statutu ZSB 2019 - do konsultacji - projekt statutu ZSB listopad 2019

 

 

  Propozycja zmian w Statucie ZSB - zachowanie

  Propozycje : 1) zmiany w Statucie ZSB - ocenianie 2) procedura zgłaszania nieprzygotowania do lekcji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2013 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Czernecka
Ilość wyświetleń: 2055
26 listopada 2019 14:41 (Anna Dyrek) - Zmiana treści zakładki.
26 listopada 2019 14:40 (Anna Dyrek) - Zmiana treści zakładki.
18 stycznia 2013 10:45 (Dorota Czernecka) - Zmiana treści zakładki.