Rejestr zmian

10 lutego 2020 18:17 5 miesięcy temu

Dane główne

Dodanie danych kontaktowych.

Autor: Anna Dyrek

17 stycznia 2020 10:57 5 miesięcy temu

Organy: Rada Pedagogiczna

Dodanie stanowiska: protokolant.

Autor: Anna Dyrek

17 stycznia 2020 10:56 5 miesięcy temu

Organy: Rada Rodziców

Usunięcie stanowiska.

Autor: Anna Dyrek

17 stycznia 2020 10:55 5 miesięcy temu

Organy: Rada Rodziców

Dodanie stanowiska: członek.

Autor: Anna Dyrek

17 stycznia 2020 10:54 5 miesięcy temu

Organy: Dyrekcja jednostki

Dodanie stanowiska: II wicedyrektor.

Autor: Anna Dyrek

17 stycznia 2020 10:53 5 miesięcy temu

Organy: Dyrekcja jednostki

Dodanie stanowiska: I wicedyrektor.

Autor: Anna Dyrek

17 stycznia 2020 10:53 5 miesięcy temu

Organy: Dyrekcja jednostki

Dodanie stanowiska: p.o. dyrektora.

Autor: Anna Dyrek

17 stycznia 2020 10:51 5 miesięcy temu

Organy: Rada Pedagogiczna

Dodanie stanowiska: zastępca przewodniczącego.

Autor: Anna Dyrek

17 stycznia 2020 10:50 5 miesięcy temu

Organy: Rada Pedagogiczna

Dodanie stanowiska: zastępca przewodniczącego.

Autor: Anna Dyrek

17 stycznia 2020 10:49 5 miesięcy temu

Organy: Rada Pedagogiczna

Dodanie stanowiska: przewodniczący.

Autor: Anna Dyrek

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 21107